CASE

AGION
ZONNEPLAN

Met een online magazine en

een e-mailcampagne brachten

we het zonneplan dichter

bij de scholen!

Het zonneplan van AGION

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, ijvert bij schooldirecties en inrichtende machten om meer schooldaken met zonnepanelen te bekleden. Hierover helder en wervend communiceren was dus de uitdaging. AGION was op zoek naar een ervaren partner om hun zonneplan dichter bij de scholen te brengen.


Met onze communicatiestrategie op maat smolten de uitdagingen van AGION als sneeuw voor de zon. In overleg besloten we om hun campagne via een online magazine en e-mailcampagne te organiseren.

Digitale mailingcampagne met marketing automation

Met een mailingcampagne op maat lieten we afwisselend het licht schijnen op de rationele voordelen van zonnepanelen (besparing op de energiefactuur) en de emotionele voordelen (klimaat en duurzaamheid). Afhankelijk van het klikgedrag en de belangstelling van de lezer voor de respectieve voordelen van zonnepanelen, werd in een vervolgmail het voordeel persoonlijk verder uitgewerkt.


Daarnaast werd ook de rol van AGION als goedkoopste leningverstrekker op de markt en als begeleidende instantie bij de hele procedure in de verf gezet. De campagne eindigde in schoonheid met de aankondiging dat het zonneplan van AGION vanaf 1 juli werd uitgebreid van zonnepanelen naar alle vormen van energiebesparende maatregelen."De school draagt bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Zo zorg je voor een groene toekomst voor de kinderen."

EEN GROENE TOEKOMST

Online magazine

In co-creatie realiseerden we nog een online magazine dat mooi samenvat waarom scholen moeten kiezen voor een voordelige zonnelening. Een mooie gepersonaliseerde oplossing. Video’s, infographics en responsive beelden zorgen namelijk voor meer interactie en dus ook meer betrokkenheid bij de campagne.

Organisatie

Organisatie van de volledige communicatiecampagne.

Personalisatie

E-mailcampagne op maat op basis van persoonlijke interesses

en een gepersonaliseerd online magazine.

Samen jouw project
in het zonnetje zetten?

Vanden Broele Productions

Lieven Bauwensstraat 33, 8000 Brugge

https://productions.vandenbroele.be/