CASE

STOEMP

Is een campagnenaam van alle netwerken rond 'goed eten'-initiatieven in Gent.

Stoemp

STOEMP is een wervend Gents stadsverhaal. STOEMP is een label waaronder alle betrokken Gentse organisaties die van ver of dichtbij te maken hebben met basissolidariteit, samen werken rond een groot solidariteitsproject.

Onder de koepel van het label STOEMP wordt een actieplan uitgewerkt rond Bereikbare - Betaalbare - Beschikbare - Bewust geproduceerde voeding die in verbondenheid aan kansarmere doelgroepen wordt aangeboden.

Stoemp

Vanden Broele Productions bedacht het letterwoord STOEMP:
Sociaal en Solidair – Toegankelijk – Organisch – Eerlijk aanbod - Multiculti – Particpatief,
als bindend concept en label.

STOEMP is een kwaliteitslabel waar elk initiatief kan worden getoetst. Tegelijkertijd fungeert STOEMP als een warme call-to-action naar alle stakeholders om dingen in beweging te zetten: te ‘STOEMPEN’.

Online magazine

We werkten de intentieverklaring van STOEMP uit, goten de doelstellingen van het project in voor zichzelfsprekende infographics en tekenden de volledige uit de grafiek uit. Ook lanceerden we een onlinemagazines/annex miniwebsitse voor de kick off van het project en het vervolgtraject.

Explainer video

Een complex verhaal als STOEMP vraagt om een heldere uitleg. Vanden Broele Productions koos daarom voor een speelse video om de boodschap overzichtelijk over te brengen.

Samenwerken

Vanden Broele Productions begeleidde een veelvoud vanstakeholders en not for profit groeperingen, in een constructievesamenwerking aan een gezamenlijk doel.

Concept, design & copy

Vanden Broele Productions

Tools

Print - Video - Inrichting

Samen jouw project lanceren?